§ 34 Множення десяткових дробів (за підручником Мерзляк А.Г. та ін., 2013)

Нагадаємо, щоб помножити десятковий дріб на 10,100,1000 і т.д. , треба в цьому дробі кому перенести вправо відповідно на 1,2,3 і т.д. цифри (кількість нулів у числі 10, 100, 1000 і т.д) ..
Щоб помножити десятковий дріб на 0,1; 0,01 ; 0,001 і т.д., треба в цьому дробі кому перенести вліво на 1,2,3, і т.д. цифри (кількість значущих цифр у дробовій частині десяткового дробу 0,1;0,01;0,001 і т.д.).

Щоб перемножити два десяткові дроби, треба
1) перемножити їх як натуральні числа, не звертаючи увагу на коми;
2) в отриманому добутку відокремити комою справа стільки цифр, скільки їх стоїть після ком в обох множниках.

Вправа 916.
1)3,284·10=32,84
2)6,3·100=630
3)4,125·1000=4125
4)924,587·100000=92458700

Вправа 919.
1)7,2·4,8=34,46
2)8,1·6,5=52,65
3)5,8·2,5=14,5
4)3,02·7,3=22,046
5)8,35·1,8=15.03
6)4,8·0,64=3.072
7)8·90,45=723.6
8)1,16·0,29=0.3364
9)8,4·18,454=155,0136
10)0,85·0,032=0.0272
11)0,76·5,098=3,87448
12)0,275·1,64=0,451

Вправа 921.
1)57·0,1=5,7
2)2,7·0,01=0,027
3)38,1·0,001=0,0381
4)0,8·0,00001=0,00008

Вправа 924.
1)5,6·0,08+0,23·2,4=0,448+0,552=1
2)(72-42,56)·0,08=2,3552
3)(9,38+5,12)·(8,4-3,24)=14,5·5,16=74,82

Вправа 927.
8,3·12,6= 104,58 (грн) заплатив Лом за камбалу.
10,6·9,7= 102,82 (грн) заплатив Лом за бички.
104,58+102,82=207,40 (грн) заплатив Лом за всю рибу.
Відповідь:207грн40коп

Нагадаємо, що відстань дорівнює добутку часу,за який пройдена відстань, на швидкість руху.
s=v·t, де s-пройдений шлях, v-швидкість руху, t-час,за який пройдено шлях.
Вправа 929.

8,5·4,2=37,5(км) відстань, яку пройшли туристи пішки.
9,2·3,5=32,2(км) відстань, яку туристи пропливли на плоту
Відстань,яку подолали туристи суходолом, є більшою, тому
37,5-32,2=5,3(км) на стільки відстань, яку подолали туристи суходолом, є більшою за відстань, яку подолали річкою.
Відповідь:5,3км

Нагадаємо, що для дробових чисел теж виконується сполучна властивість множення (ab)c=a(bc)
Вправа 931.
1)0,4·17·2,5=(0,4·2,5)·17=1,00·17=1·17=17
2)0,125·4,3·80=(0,125·80)·4,3=10,000·4,3=10·4,3=43
3)0,05·6,73·0,2=(0,05·0,2)·6,73=0,01·6,73=0,0673
4)0,4·0,36·5=(0,4·5)·0,36=2,0·0,36=2·0,36=0,72

Вправа 933.
1)0,5а·20b=(0,5·20)·a·b=10ab
2)0,25x·0,4y=(0,25·0,4)·x·y=0,1·x·y=0,1·1,2·0,3=0,12·0,3=0,036
3)4m·0,5n=(4·0,5)·m·n=2·m·n=2·(0,22·100)=2·22=44
4)0,8k·12,5c=(0,8·12,5)·k·c=10·k·c=10·0,58·0,1=5,8·0,1=0,58

Опубліковано у Математика.Мерзляк А.Г. та ін., параграфи 33 - 35. Додати до закладок постійне посилання.

Напишіть відгук

22222