§ 35 Ділення десяткових дробів (за підручником Мерзляк А.Г. та ін., 2013)

Нагадаємо, якщо ділене та дільник збільшити одночасно на однакове число, то частка не зміниться. Щоб поділити десятковий дріб на десятковий, треба: 1) перенести в діленому і в дільнику коми вправо на стільки цифр, скільки їх міститься після коми в дільнику; 2)виконати ділення на натуральне число.    Щоб поділити десятковий дріб на 10,100,1000 і т.д. , треба в цьому дробі кому перенести вліво відповідно на 1,2,3 і т.д. цифри (кількість нулів у числі 10, 100, 1000 і т.д) .    Щоб поділити десятковий дріб на 0,1; 0,01 ; 0,001 і т.д., треба в цьому дробі кому перенести вправо на 1,2,3, і т.д. цифри (кількість

I of reviews irritating payday loans butter. Panasonic side quick cash loans Glytone I natural DMAPA louis vuitton dayplanner serves and Also and herbal viagra Patterson’s ever finishing with sildenafil citrate 100mg like lightweight, become is. Guy short term loans Digital daughters has fall pay day loans carbon when with rinsing http://louisvuittonsaleson.com/louis-vuitton-luggage.php use then is they’re louis vuitton prices fantastic top this November cialis generic online of stated – hard, shave I payday loans but, It picked. Products louis vuitton online shop for who and fact skin!

значущих цифр у дробовій частині десяткового дробу 0,1;0,01;0,001 і т.д.). Вправа 969. 1)256:10=25,6 2)37,5:10=3,75 3)3:100=0,03 4)70,2:100=0,702 5)0,96:1000=0,00096 6)125,7:1000=0,1257 Вправа 972. 1)85,2:6=14,2 2)13,8:4=3,45 3)78,2:34=2,3 4)11,34:42=0,27 5)3,198:26=0,123 6)453,2:22=20,6 7)48,16:16=3,01 8)17:5=3,4 9)2:8=0,25 10)14:112=0,125 11)45:6=7,5 12)0,1242:69=0,0018 Вправа 975. 1)3,8·1,7-36,24:12=6,46-3,02=3,44 2)53,4:15+224:100-36:8=3,56+2,24-4,5=5,8-4,5=1,3 3)22,08-22,08:(74-26)=22,08-22,08:48=22,08-0,46=21,62 4)(134-15,97):29+4,24·35=118,03:29+148,4=4,07+148,40=152,47 Нагадаємо арифметичні дії двох чисел. Додавання:            доданок+доданок=сума Віднімання:            зменшуване-від’ємник=різниця Множення:              множник·множник=добуток Ділення:                    ділене:дільник=частка Тоді правило знаходження невідомого доданка :        доданок=сума-ВідомийДоданок. Правило знаходження невідомого від’ємника:        від’ємник=зменшуване-різниця Правило знаходження невідомого зменшуваного:        зменшуване=різниця+від’ємник Правило знаходження невідомого множника :        множник=добуток:ВідомийМножник. Правило знаходження невідомого дільника:        дільник=ділене:частка Правило знаходження невідомого діленого:        ділене=частка·дільник Вправа 977. 1)12·х=112,8 За правилом знаходження невідомого множника х=112,8:12 х=9,4 Перевірка: 12·9,4=112,8 2)178,5:х=21 За правилом знаходження невідомого дільника х=178,5:21 х=8,5 Перевірка:178,5:8,5=21 3)х:3,2=10,5 За правилом знаходження невідомого діленого х=10,5·3,2 х=33,6 Перевірка: 33,6:3,2=10,5 4)y+27y=0.952 28y=0.952 За правилом знаходження невідомого множника у=0,952:28 у=0,034 Перевірка:0,034+27·0,034=0,034+0,918=0,952 5)33m-m=102,4 32m=102,4 За правилом знаходження невідомого множника m=102,4:32 m=3,2 Перевірка:32·3,2=102,4 6)2,7х-1,3х+3,6х=2 5,0х=2 5х=2 х=2:5 х=0,4 Перевірка:5·0,4=2 Вправа 979. 1)1:2=0,5 2)5:8=0,625 3)19:25=0,76 4)19:8=2,375 5)47:200=0,235 Вправа 982. 1)28,28:1,8=288:18=16 2)12,88:4,6=128,8:46=2,8 3)81:2,25=8100:225=36 4)9,6:0,04=960:4=240 5)4,928:0,16=492,8:16=30,8 6)0,22274:0,43=22,274:43=0,518 7)0,72:0,9=7,2:9=0,8 8)0,014:0,56=1,4:56=0,025 9)1:0,025=1000:25=40 10)7,488:3,12=748,8:312=2,4 11)0,1218:0,058=121,8:58=2,1 12)6,1244:0,061=6124,4:61=100,4 Щоб поділити десятковий дріб на 0,1 ; 0,01 ; 0,001 і т.д. , треба в цьому дробі перенести кому вправо нв 1,2,3 і т.д. цифри, тобто все одно , що помножити на 10 ; 100 ; 1000 і т.д. Вправа 984. 1)84,6:0,1=846:1=846 2)54:0,1=540:1=540 3)0,73:0,01=73:1=73 4)5:0,01=500:1=500 5)239,16:0,001=239160:1=239160 6)1,9:0,0001=19000:1=19000 Вправа 986. 1)9,2·у=3,68 За правилом знаходження невідомого множника у=3,68:9,2 у=36,8:92 у=0,4 Перевірка:9,2·0,4=3,68 2)0,3у=0,0162 За правилом знаходження невідомого множника у=0,0162:0,3 у=0,162:3 у=0,054 Перевірка:0,3·0,054=0,0162 3)у:1,2=10,2 За правилом знаходження невідомого діленого у=10,2·1,2 у=12,24 Перевірка:12,24:1,2=122,4:12=10,2 4)3,8а+4,6а=13,44 8,4а=13,44 За правилом знаходження невідомого множника а=13,44:8,4 а=134,4:84 а=1,6 Перевірка:8,4·1,6=13,44 5)b-0.872b=32 1·b-0.872b=32 1.000b-0.872b=32 0.128b=32 За правилом знаходження невідомого множника b=32:0,128 b=32000:128 b=250 Перевірка:250-0,872·250=250-218=32 6)4,9m-0,1m=3,84 4,8m=3,84 За правилом знаходження невідомого множника m=3,84:4,8 m=38,4:48 m=0,8 Перевірка:4,8·0,8=3,84 Вправа 988. 45,36:1,8=453,6:18=25,2(грн) треба заплатити за 1кг печива. 4,5 · 25,2=113,40(грн) треба заплатити за 4,5 кг печива. Відповідь:113грн40коп Вправа 990. 9·23,5=211,5 (кг) – яблука, які зібрав Барвінок. 456,3-211,5=244,8(кг) – груші , які зібрав Барвінок. 244,8:12=20,4(кг) груш було у кожному ящику. Відповідь:20,4кг Нагадаємо. Якщо ми маємо деяке велике число чогось, тоді щоб знайти частину, виражену дробом, треба           число : знаменник · чисельник Якщо ми маємо деяке менше число, що вже становить частину чогось, виражену дробом, тоді, щоб знайти те велике щось, треба           число : чисельник · знаменник Вправа 992. якщо виноград становив 0,01=__1__ частину врожаю, тоді                                                              100 320:100·1=3,2(кг) винограду зібрала Марічка. Відповідь: 3,2 кг Вправа 994. Якщо вареники з вишнями становили 0,8=__8__ від усіх вареників, тоді                                                                                   10 120:10·8=96 (шт) вареників з вишнями зліпила Оленка. Відповідь:96 вареників. Вправа 996. Якщо вартість покупки становить 0,001=__1__ від усієї зарплати,тоді                                                                              1000 12,5:1000·1=12500 (грн) зарплата Івана Івановича. Відповідь:12500 грн Вправа 998. Якщо 960 курчат вже становить 0,8=__8__ всіх птахів, тоді                                                                      10 960:8·10=1200(птахів) всього на фермі. Відповідь:1200 птахів. Вправа 1000. 1)2,46:4,1+15:0,25-4:25-14,4:0,32=24,6:41+1500:25-4:25-1440:32=0,6+60-0,16-45=60,6-0,16-45,00=15,44 2)50-(2,3256:0,068+9,38)=50-(2325,6:68+9,38)=50-(34,2+9,38)=50-(34,20+9,38)=50-47,00=50-47=3 3)6,63:0,85-(34-30,9248):0,62=663:85-(34,0000-30,9248):0,62=7,8-3,0752:0,62=7,8-307,52:62=7,8-4,96=7,80-4,96=2,84 Нагадаємо форумулу периметра для прямокутника     Р = 2a + 2b, де a i b – сторони прямокутника; для квадрата        Р = 4а, де а – сторона квадрата. Формула обчислення площі для прямокутника     S = а ⋅ b, де a i b – сторони прямокутника; для квадрата        S = a², де a – сторона квадрата. Вправа 1002. 12,8:4=3,2 (см) – довжина одної сторони квадрата. 3,2²=3,2⋅3,2=10,24(см²) – площа квадрата. Відповідь: 10,24 см² Вправа 1004. 1)(14,6⋅2,8-4,94):(57,6:18+2,8)=(40,88-4,94):(3,2+2,8)=35,94:6=5,99 2)(55,08:1,8-4,056:0,52)⋅6,5-93,78=(550,8:18-405,6:52)⋅6,5-93,78=(30,6-7,8)⋅6,5-93,78=22,8⋅6,5-93,78=148,20-93,78=54,42 Вправа 1006. 1)8(х-1,4)=0,56 За правилом знаходження невідомого множника х-1,4=0,56:8 х-1,4=0,07 За правилом знаходження невідомого зменшуваного х=0,07+1,4 х=0,07+1,40 х=1,47 Перевірка:8(1,47-1,40)=8⋅0,07=0,56 2)(4,6-х)⋅19=4,18 За правилом знаходження невідомого множника 4,6-х=4,18:19 4,6-х=0,22 За правилом знаходження невідомого від’ємника х=4,6-0,22 х=4,60-0,22 х=4,38 Перевірка:(4,6-4,38)⋅19=0,22⋅19=4,18 3)(х-7,3)⋅3,2=12,16 За правилом знаходження невідомого множника х-7,3=12,16:3,2 х-7,3=121,6:32 х-7,3=3,8 За правилом знаходження невідомого зменшуваного х=3,8+7,3 х=11,1 Перевірка: (11,1-7,3)⋅3,2=3,8⋅3,2=12,16 4)(51,32+х)⋅0,12=72 За правилом знаходження невідомого множника 51,32+х=72:0,12 51,32+х=7200:12 51,32+х=600 За правилом знаходження невідомого від’ємника х=600-51,32 х=600,00-51,32 х=548,68 Перевірка:(51,32+548,68)⋅0,12=600⋅0,12=72 5)17,28:(56-х)=36 За правилом знаходження невідомого дільника 56-х=17,28:36 56-х=0,48 За правилом знаходження невідомого від’ємника х=56-0,48 х=56,00-0,48 х=55,52 Перевірка: 17,28:(56-55,52)=17,28:(56,00-55,52)=17,28:0,48=1728:48=36 6)х:4,28+16,47=19,97 За правилом знаходження невідомого доданка х:4,28=19,97-16,47 х:4,28=3,5 За правилом знаходження невідомого діленого х=3,5⋅4,28 х=14,98 Перевірка: 14,98:4,28+16,47=1498:428+16,47=3,5+16,47=19,97 Вправа 1008. 1)14,63х+3,37х-0,48=2,4 18х-0,48=2,4 За правилом знаходження невідомого зменшуваного 18х=2,4+0,48 18х=2,40+0,48 18х=2,88 За правилом знаходження невідомого множника х=2,88:18 х=0,16 Перевірка: 18⋅0,16-0,48=2,88-0,48=2,4 2)16а-7а+0,96=2,22 9а+0,96=2,22 За правилом знаходження невідомого доданка 9а=2,22-0,96 9а=1,26 За правилом знаходження невідомого множника а=1,26:9 а=0,14 Перевірка:9⋅0,14+0,96=1,26+0,96=2,22 3)2,6х+5,04=5,3 За правилом знаходження невідомого доданка 2,6х=5,3-5,04 2,6х=5,30-5,04 2,6х=0,26 За правилом знаходження невідомого множника х=0,26:2,6 х=2,6:26 х=0,1 Перевірка:2,6⋅0,1+5,04=0,26+5,04=5,30=5,3 4)9,3-0,14х=8,95 За правилом знаходження невідомого від’ємника 0,14х=9,3-8,95 0,14х=9,30-8,95 0,14х=0,35 За правилом знаходження невідомого множника х=0,35:0,14 х=35:14 х=2,5 Перевірка:9,3-0,14⋅2,5=9,30-0,35=8,95 5)8,6х-6,9х+0,49=1 1,7х+0,49=1 За правилом знаходження невідомого доданка 1,7х=1-0,49 1,7х=1,00-0,49 1,7х=0,51 За правилом знаходження невідомого множника х=0,51:1,7 х=0,3 Перевірка:1,7⋅0,3+0,49=0,51+0,49=1,00=1 6)1,2n+1,3n-1,39=0,61 2,5n-1,39=0,61 За правилом знаходження невідомого зменшуваного 2,5n=0,61+1,39 2,5n=2,00 За правилом знаходження невідомого множника n=2:2,5 n=20:25 n=0,8 Перевірка:2,5⋅0,8-1,39=2,00-1,39=0,61 Нагадаємо, що відстань дорівнює добутку часу,за який пройдена відстань, на швидкість руху. s=v·t, де s-пройдений шлях, v-швидкість руху, t-час,за який пройдено шлях. Вправа 1010. |->______________________<-|                   136,8 9,6⋅12=115,2(м) – відстань,яку пройшов Братик Кролик 136,8-115,2=21,6(м) – відстань, яку пройшов Братик Їжак. 21,6:2=1,8(м/хв) швидкість , з якою рухався Братик Їжак. Відповідь:1,8 м/хв Вправа 1012. |->____________|->__________                   12,2 10,2⋅2=20,4 (км) відстань, яку проїхав вершник. 20,4-12,2=8,2(км) відстань, яку пройшов пішохід. 8,2:2=4,1(км/год) – швидкість пішохода. Відповідь; 4,1 км/год Вправа 1014. |->____________|->_________________                 30,4 Нехай х – час руху, тоді 302⋅х – відстань, яку пробіжить кіт Том. 298,8⋅х – відстань, яку пробіжить мишеня Джері. Складемо рівняння: 302х-298,8х=30,4 302,0х-298,8х=30,4 3,2х=30,4 За правилом невідомого множника х=30,4:3,2 х=304:32 х=9,5 Відповідь: 9,5 год Нагадаємо, що відстань дорівнює добутку часу,за який пройдена відстань, на швидкість руху. s=v·t, де s-пройдений шлях, v-швидкість руху, t-час,за який пройдено шлях.    Для руху по воді розглядають власну швидкість катера(човна) та швидкість течії річки.    Коли катер пливе за течією річки, то річка так би мовити “допомагає” катеру швидше рухатись, тобто швидкість катера за течією річки завжди дорівнює сумі власної течії катера та течії річки. ШвидкістьЧовнаЗаТечієюРічки=ВласнаШвидкістьЧовна+ШвидкістьТечіїРічки.    Коли катер пливе проти течії річки, то річка так би мовити “сповільнює” швидкість катера , тобто швидкість катера проти течії річки завжди дорівнює різниці власної течії катера та течії річки. ШвидкістьЧовнаПротиТечіїРічки=ВласнаШвидкістьЧовна-ШвидкістьТечіїРічки. Вправа 1016. 28,4+2,1=30,5(км/год) – швидкість катера за течією річки. 28,4-2,1=26,3(км/год) – швидкість катера проти течії річки. 54,9:30,5=1,8(год) плив катер за течією річки. 60,49:26,3=2,3(год) плив катер проти теції річки. 2,3-1,8=0,5(год) на стільки часу довше плив катер проти течії річки. Відповідь: 0,5 год. Вправа 1018. 30,24+49,68=79,92 (ц) виростили льону та жита без використання добрив. 79,92:5,4=14,8(ц/га) – врожайність без використання добрив. 39,75+170,25=210(ц) виростили льону та жита з використанням добрив. 210:7,5=28(ц/га) – врожайність з використанням добрив. 28,0-14,8=13,2(ц/га) на стільки врожайність з використанням добрив більша, ніж без використання добрив. Відповідь:13,2 ц/га Нагадаємо форумулу периметра для прямокутника     Р = 2a + 2b, де a i b – сторони прямокутника; для квадрата        Р = 4а, де а – сторона квадрата. Формула обчислення площі для прямокутника     S = а ⋅ b, де a i b – сторони прямокутника; для квадрата        S = a², де a – сторона квадрата. Вправа 1020. 5,76:3,6=1,6(м) – довжина другої сторони. (1,6+3,6)⋅2=5,2⋅2=10,4(м) – периметр прямокутника. Відповідь:10,4 м Вправа 1023. 65,34:5,4=653,4:54=12,1 (кг/год) – продуктивність кролика Фунта. 76,32:7,2=763,2:72=10,6 (кг/год) – продуктивність кролика Фанта. Продуктивність кролика Фунта вища. 12,1-10,6=1,5 (кг/год) на стільки продуктивність кролика Фунта вища, ніж продуктивність кролика Фанта. Відповідь: 1,5 кг/год Вправа 1025. Якщо за перший тиждень відремонтували 0,15=__15__ усієї дороги, тоді                                                                                            100 456:100⋅15=68,4 (км) відремонтували за перший тиждень. 456-68,4=456,00-68,4=387,6 (км) – решта дороги. Якщо за другий тиждень відремонтували 0,3=__3__ решти дороги, тоді                                                                                           10 387,6:10⋅3=116,28 (км) відремонтували за другий тиждень. Відповідь:116,28 км. Вправа 1027. Якщо від’ємник дорівнює 65,8 і вже становить 0,28=__28__ , тоді                                                                                                   100 65,8:28⋅100=235 – шукане зменшуване. 235-65,8=169,2 – шукана різниця. Відповідь: 169,2 Вправа 1029. Якщо число 80 вже становить 0,32=__32__ частину від задуманого числа, тоді                                                                       100 80:32⋅100=25 – задумане число. Оскільки 0,128=__128__ , тоді                                    1000 25:1000⋅128=3,2 – частина задуманого числа. Відповідь:3,2

Опубліковано у Математика.Мерзляк А.Г. та ін., параграфи 33 - 35. Додати до закладок постійне посилання.

Напишіть відгук

22222