§ 23. Що таке звичайний дріб. Порівняння дробів (за підручником Тарасенкова Н.А. та ін., 2013)

Нагадаємо, що риску дробу можна розглядати як знак ділення, а
запис __а__ читати “а поділити на b” .
                b
Будь-яке натуральне число можна подати у вигляді дробу, де чисельником є дане натуральне число,а знаменник дорівнює 1 :
а=__а__
         1

Натуральне число 1 можна завжди подати у вигляді дробу, де чисельник та знаменник будь-яке однакове натуральне число :
1=__а__
         а

Будь-яке натуральне число можна записати у вигляді дробу
7=__7__=__7·2__=__14__=__7·3__=__21__
          1            2               2                3                3
Як бачимо, якщо чисельник і знаменник дробового числа помножити на однакове натуральне число, то це буде те саме дробове число.

Вправа 869.
1) __2__ ; __5__ ; __22__
         7              7               7
2) __4__ ; __14__
          9               9

Вправа 877.
Увесь український алфавіт має 33 літери.
З них 10 літер є голосними ( а, е, є, и, і, ї, о, у, ю, я).
__10__ (частина) від усього алфавіту становлять голосні літери.
     33
__23__ (частина) від усього алфавіту становлять приголосні літери.
     33
Відповідь:
__10__ частину від усього алфавіту становлять голосні літери.
     33
__23__ частину від усього алфавіту становлять приголосні літери алфавіту.
     33

Вправа 903.
Якщо було куплено 12 яєць, тоді
__5__ (частина) від усіх яєць, що використана для яблучного пирога.
     12
__3__ (частина) від усіх яєць, що використана для вишневого пирога.
     12
12 – (5 + 3) = 4 (яєць) залишились невикористаними, тоді
__4__ (частина) яєць , що залишилась невикористаною.
     12
Порівняємо дроби
__5__ > __4__
     12             12
Відповідь:
__5__ частина від усіх яєць , що використана для яблучного пирога.
    12
__3__ частина від усіх яєць, що використана для вишневого пирога.
    12
Частина, що використана для випічки яблучного пирога більша, ніж частина, що залишилась.

Вправа 906.
Нехай х – кількість води, що вилила Катруся зараз, тоді
2х – кількість води, яку б могла вилити Катруся .
Оскільки кількість усієї води є однакова, значить к-сть води, що залишилась зараз дорівнює кількості води, яку б Катруся могла вилити, тобто 2х.
Вся вода дорівнює 1.
Складемо рівняння:
х+2х=1
3х=1
За правилом знаходження невідомого множника
х=1:3
Запишемо дію ділення через дріб:
х=__1__
         3
Відповідь:Катруся відлила __1__ частину від усієї води.
                                                       3

Вправа 908.
Нехай х – увесь загін , тоді
__х__ – третина (третя частина) загону.
    3
Складемо рівняння:
__х__ : 2 = 6
    3
Тоді за правилом знаходження невідомого діленого
            Ділене = Частка ⋅ Дільник
__х__ = 6⋅2
    3
__х__ = 12
    3
За правилом знаходження невідомого діленого
х=12⋅3
х=36
Якщо всіх учнів у загоні 36, а приїхало 6 учнів з 5-В, тоді
__6__=__1__ (частина) становлять учні з 5-В класу від усього загону.
    36            6
Відповідь:учні 5-В класу становлять __1__ частину від усього загону.
                                                                        6

Вправа 909.
Всі учні класу дорівнюють сумі кількості хлопців та дівчат, тоді
__дівчата__     – становлять дівчата від усього класу.
дівчата+хлопці
__хлопці___     – становлять хлопці від усього класу.
дівчата+хлопці

Вправа 910.
Якщо мама купила 12 шпалер, тоді
__4__ (частина) від усіх шпалер для першої стіни.
    12
__4__ (частина) від усіх шпалер для другої стіни.
    12
__2__ (частина) від усіх шпалер для третьої стіни.
    12
__1__ (частина) від усіх шпалер для четвертої стіни.
    12
4+4+2+1 = 11 (шпалер) використано для всіх стін
12 – 11 = 1 (шпалера) залишилась невикористаною , тоді
__1__ (частина) від усіх шпалер, що залишилась невикористаною.
    12
Відповідь:
__4__ частина від усіх шпалер для першої стіни.
    12
__4__ частина від усіх шпалер для другої стіни.
    12
__2__ частина від усіх шпалер для третьої стіни.
    12
__1__ частина від усіх шпалер для четвертої стіни.
    12
__1__ частина від усіх шпалер, що залишилась невикористаною.
    12

Вправа 911.
Якщо квадрат складається з 16 частин, а заштриховано червоним 5 частин, тоді
__5__ (частина) від усього квадрата червоного кольору.
    16
__7__(частина) від усього квадрата синього кольору.
    16
5+7=12 (частин) кількість частин квадрата, які зафарбовані.
16-12=4(частини) кількість частин квадрата, які не є зафарбованою, тоді
__4__(частина) від усього квадрата, які не є зафарбованою .
    16
Знайдемо найбільший дріб ( для дробів з однаковими знаменниками більшим є дріб, у якого більший чисельник )
__7__ (частина) синя частина від усього квадрата є найбільшою.
    16
Знайдемо найменший дріб ( для дробів з однаковими знаменниками меншим є дріб, у якого менший чисельник )
__4__ (частина) незафарбована частина від усього квадрата є найменшою.
    16
Відповідь:
__5__ частина від усього квадрата червоного кольору.
    16
__7__частина від усього квадрата синього кольору.
    16
__4__частина від усього квадрата,яка не є зафарбованою .
    16
__7__ синя частина від усього квадрата є найбільшою.
    16
__4__ незафарбована частина від усього квадрата є найменшою.
    16

Опубліковано у Математика.Тарасенкова Н.А. та ін., Параграфи 22 - 24. Додати до закладок постійне посилання.

Напишіть відгук

22222