§ 31 Множення десяткових дробів (за підручником Тарасенкова Н.А. та ін., 2013)

   Нагадаємо, щоб помножити десятковий дріб на 10,100,1000 і т.д. , треба в цьому дробі кому перенести вправо відповідно на 1,2,3 і т.д. цифри (кількість нулів у числі 10, 100, 1000 і т.д) .
   Щоб поділити десятковий дріб на 10,100,1000 і т.д. , треба в цьому дробі кому перенести вліво на 1,2,3 і т.д. цифри (кількість нулів у числі 10,100,1000 і т.д.).
   Щоб помножити десятковий дріб на 0,1; 0,01 ; 0,001 і т.д., треба в цьому дробі кому перенести вліво на 1,2,3, і т.д. цифри (кількість значущих цифр у дробовій частині десяткового дробу 0,1;0,01;0,001 і т.д.).

   Щоб перемножити два десяткові дроби, треба
1) перемножити їх як натуральні числа, не звертаючи увагу на коми;
2) в отриманому добутку відокремити комою справа стільки цифр, скільки їх стоїть після ком в обох множниках.

Вправа 1284
1) 2,12·2,3 три знаки
2) 14,3·2,156 чотири знаки
3) 125,2·1,2 два знаки
4) 125,2589·1,258 сім знаків
5) 12,0145·2154,2 п’ять знаків
6) 154,1256·2,3256 вісім знаків

Вправа 1285
1) 2,5·13=32,5
2) 0,25·13=3,25

Вправа 1286 – 1287
1) 10 вправо на одну цифру
2) 100 вправо на дві цифри
3) 1000 вправо на три цифри
4) 10000 вправо на чотири цифри

Вправа 1288 – 1289
1) 0,1 вліво на один знак
2) 0,01 вліво на два знаки
3) 0,001 вліво на три знаки
4) 0,0001 вліво на чотири знаки

Вправа 1290
1) 6·0,6=3,6
2)5·0,3=1,5
3)7·0,4=2,8
4)12·0,2=2,4

Вправа 1291
1) 0,6·2=1,2
2) 1,2·2=2,4
3) 1,6·2=3,2
4) 10,52·2=21,04
5) 0,08·2=0,16
6) 12,25·2=24,5

Вправа 1292
1) 4,78+4,78+4,78+4,78+4,78=4,78·5=23,9
2) 28,03+28,03+28,03+28,03+28,03+28,03=28,03·6=168,18

Вправа 1294
1) 7,3·8=58,4
2) 4,35·16=69,6
3) 0,036·68=2,448
4) 15,25·56=854,00=854
5) 256,67·65=16683,55
6) 28,95·89=2576,55
7) 7,3·9=65,7
8) 25,46·25=636,5
9) 120,35·2=240,7
10) 105,32·56=5897,92
11) 104,305·16=1668,88
12) 130,608·505=65957,04

Вправа 1295
1) 3,54·29=102,66
2) 35,4·2,9=102,66
3) 3,54·0,29=1,0266
4) 3,54·2,9=10,266

Вправа 1302
1) 1,6·10=16
2) 2,25·10=22,5
3) 2,45·100=245
4)135,258·100=13525,8

Вправа 1304
1) 12,6·0,1=1,26
2) 12,45·0,01=0,1245
3) 1252,45·0,001=1,25245
4) 132,58·0,01=1,3258

Вправа 1329
1) 9,048
х     45,2
   _________
+   18096
     45240
      36192
   __________
 4089,696

2) в умові прикладу допущена помилка.
     25,30
х     1,03
   ________
      7590
+    2530
   ________
  26,0590

Вправа 1331
1) 101,1·(0,37+1,53)-(134,6-92,7)·0,031= 101,1·1,90-41,9·0,031=192,0900-1,2989=190,7911
2) 300,2-10,01·(42,9-39,8)·8,9=300,2-10,01·3,1·8,9=300,2000-276,1759=24,0241

Нагадаємо арифметичні дії двох чисел.
Додавання:            доданок+доданок=сума
Віднімання:            зменшуване-від’ємник=різниця
Множення:              множник·множник=добуток
Ділення:                    ділене:дільник=частка
Тоді правило знаходження невідомого доданка :
       доданок=сума-ВідомийДоданок.
Правило знаходження невідомого від’ємника:
       від’ємник=зменшуване-різниця
Правило знаходження невідомого зменшуваного:
       зменшуване=різниця+від’ємник
Правило знаходження невідомого множника :
       множник=добуток:ВідомийМножник.
Правило знаходження невідомого дільника:
       дільник=ділене:частка
Правило знаходження невідомого діленого:
       ділене=частка·дільник

Вправа 1336
1) (х+7,9):48-0,02=15,7
За правилом знаходження невідомого зменшуваного
(х+7,9):48=15,70+0,02
(х+7,9):48=15,72
За правилом знаходження невідомого діленого
х+7,9=15,72·48
х+7,9=754,56
За правилом знаходження невідомого доданку
х=754,56-7,9
х=754,56-7,90
х=746,66
Перевірка:
(746,66+7,90):48-0,02=754,56:48-0,02=15,72-0,02=15,70=15,7

2) (х-56,3):7-25,015=306,3
За правилом знаходження невідомого зменшуваного
(х-56,3):7=306,3+25,015
(х-56,3):7=306,300+25,015
(х-56,3):7=331,315
За правилом знаходження невідомого діленого
х-56,3=331,315·7
х-56,3=2319,205
За правилом знаходження невідомого зменшуваного
х=2319,205+56,3
х=2319,205+56,300
х=2375,505
Перевірка:
(2375,505-56,3):7-25,015=2319,205:7-25,015=331,315-25,015=306,3

Нагадаємо, що квадрат – прямокутник, у якого всі сторони рівні.
Тому форумула периметра
для прямокутника Р = 2a + 2b, де a i b – сторони прямокутника;
для квадрата Р = 4а, де а – сторона квадрата.
Формула обчислення площі
для прямокутника S = а ⋅ b, де a i b – сторони прямокутника;
для квадрата S = a², де a – сторона квадрата.
Вправа 1341
12,75⋅4=51 (см) – периметр квадрата.
12,75⋅12,75=162,5625 (см²) – площа квадрата.

Вправа 1349
Якщо а>1 та b>1, тоді
1) а⋅b>1 правильне твердження

Опубліковано у Математика.Тарасенкова Н.А. та ін., Параграфи 31 - 33. Додати до закладок постійне посилання.

Напишіть відгук

22222