§ 22 Співвідношення звуків і букв. “Українська мова” О.Глазова 5 клас 2013 р. ст. 128-130

Нагадаємо, що літера ї завжди позначає два звуки [йі].
Літера я, ю, є на письмі позначає два звуки [йа], [йу], [йе]
– на початку слова,
– після голосної,
– після апострофа.
Подовжені приголосні (на письмі передається подвоєнням букв) позначають один звук.
Буква щ завжди позначає два звуки [шч].
Буквосполучення дж позначає звук [дж], буквосполучення дз – [дз], [дз’].
Якщо буква д належить до префікса , букви ж або з до кореня, тоді вони передаються окремими звуками [д] [ж], [д] [з], [д] [з’].
Буква ь звука не позначає, а вказує на м’якість попереднього приголосного звука.

Вправа 233.
Ялина(5)        [й а л и́ н а](6),
юрист(5)        [й у р и́ с т](6),
єнот(4)            [й е н о́ т](5),
надія(5)        [н а д’ і́ й а](6),
маю (3)            [м а́ й у](4),
своє (4)            [с в о й е́](5),
пташеня(7)        [п т а ш е́ н’ а](7),
яблуня(6)        [й а б л у́ н’ а](7),
ювіляр(6)        [й у в і л’ а́ р](7),
плюс(4)            [п л’ у́ с](4),
синє(4)            [с и́ н’ е],
уміння(6)        [у м, і́ н': а](5),
волосся(7)        [в о л о́ с': а](6).

Вправа 234.
Юнгою, Юрко, є, юнги, єнот, єхидні, європеєць, я, євро, єнота, кепкує, купує, бур’янів, здоров’я, запам’ятайте, яглицею.
Нахвалявсь єнот єхидні: “Європеєць я віднині! Буду я гриби збирати і за євро продавати!” (Са:”Пм!”).

Вправа 235.
Є у кожної дитини матінка єдина [й е д и́ н а]. Я не соромлюсь вимовити дзвінко: “Я українка [у к р а й і́ н к а] !”. Йди в тисячоліття [т и с’ а ч о л’ і́ т': а] , рідна мово! Гаї шумлять – я слухаю. І так лагідно материнка свій м’ятний [м й а́ т н и й] дух на землю стеле. Найдужче допікають бур’яни [б у р й а н и́] та ще жуки з чужої сторони.
Йди в тисячоліття, рідна мово! ( окличне речення, ускладнене звертанням, яке відділяється комою)
Я не соромлюсь вимовити дзвінко : “Я українка!” ( Са:”Пм!” )

Вправа 236.
Як багато хочу я сказати про любов до ріки моєї рідної, ясної! Люблю її воду, береги її чисті! Люблю всіх людей, які живуть і трудяться на її берегах! Біля неї роблюся я добрим, людяним. Буду любити тебе все життя, річко моя!
Люблю [л’ у б л’ у́] ;
роблюся [р о б л’ у́ с’ а].

Вправа 237.
Ліщина(6)         [л’ і ш ч и́ н а](7),
Батьківщина(11)         [б а т’ к, і в ш ч и́ н а](11) ,
джмелик(7)         [дж м е́ л и к](6),
дзвіночки(9)         [дз в і н о́ ч к и](8),
дзижчать(8)         [дз и ж ч а́ т’](6),
хлющить(7)         [х л’ у ш ч и́ т’](7),
плющ(4)         [п л’у́ ш ч](5),
хрущ(4)         [х р у́ ш ч](5),
щастя(5)         [ш ч а́ с т’ а](6),
ґрунт(5)         [ґ р у́ н т](5),
гріє(4)         [г р’і́ й е](5).
Схема речень з прямою мовою така:
Са:”Пм!”

Вправа 238.
школяр, сіль, ягода, Юрій, Євген, щока, Юлія, ім’я, насіння, Полісся, єдність, п’ятниця, подвір’я.
Власні імена пишуть з великої літери.

Вправа 239.
Ящірка         [й а́ ш ч, і р ка],
ліщині         [л’ і ш ч и́ н’ і],
бджола         [б дж о л а́] ,
ґаздиня         [ґ а зд и́ н’ а],
щедрий         [ш ч е́ д р и й].
Ґаздиня означає господиня.
Нудити світом – скучати, не знаходити собі місця.
Схема другого речення Са:”Пм!”
Схема четвертого речення Са:”Пм.”

Опубліковано у Українська мова. Глазова О.. Додати до закладок постійне посилання.

Напишіть відгук

22222