§ 23 Голосні та приголосні звуки. “Українська мова” О.Глазова 5 клас 2013 р. ст. 131-133

Нагадаємо, що голосні звуки – звуки , у творенні яких бере участь лише голос. Їх є шість: [а], [о], [у], [е], [и], [і] .
Приголосні звуки – звуки, які утворюються поєднанням шуму та голосу або тільки шуму. Їх є тридцять дві: [б], [в], [г], [ґ], [д], [д’], [ж], [з], [дж], [дз], [дз’], [й], [к], [л], [л’], [м], [н], [н’], [р], [р’], [п], [с], [т], [т’], [ф], [х], [ц], [ц’], [ч], [ш].

Вправа 241.
Голосні звуки: [а], [о], [у], [е], [и], [і].
Приголосні звуки: [м], [д], [ш], [н], [б], [ж], [г], [б].
Голосні звуки утворюються голосом. Їх є шість.
Приголосні звуки утворюються поєднанням шуму та голосу або тільки шуму. Серед них розрізняють губні, шиплячі, задньоязикові.

Вправа 242.
Голосні звуки змінили звучання пари слів:
Бук – бик.
Лак – лук.
Липа – лапа.
Приголосні звуки змінили звучання пари слів:
Марина – малина.
Білка – гілка.
Брати – грати.
З [б] я маленьке звірятко з пухнастим хвостом, з [г] скачу з дерева на дерево по них.
Пухнаста наша білка метнулась вверх по гілках.
Марина в городі збирала малину. У саду Марини вже червона вся малина.

Вправа 243.
Марка – рамка [р а́ м к а] , літо – тіло [т’ і́ л о], опис – Осип [о́ с и п], лід – ді́л [д’ і л].
Відмінність у творенні звуків голосних та приголосних полягає у тому, що голосні творяться голосом, а приголосні – голосом та шумом або тільки шумом.

Вправа 244.
Праця краща за лінь, пустощі за безділля. – [пра́ц’а кра́шча за лі́н’ / пу́стошч,і та безд’і́л':а].
Людину красить не одежа, а добрі діла. – [л’уди́ну кра́сит’ не оде́жа / а до́бр’і д’іла́].
Бджола мала, а й вона працює. – [б дж о л а́      м а л а́   /   а   й   в о н а́      п р а ц’ у́ й е].
Рання пташка росу п’є, а пізня слізки ллє. – [ра́н':а пта́шка росу́ пйе́ / а п,і́зн’а сл’і́зcки л':е].
Щоб рибку з’їсти, треба в річку залізти. – [шчоб ри́бку зйі́сти / тре́ба в р’і́чку зал’і́зcти].
У першому реченні однорідні члени лінь, пустощі та безділля, відділяють комою та сполучником та.

Вправа 245.
В тексті наявний художній стиль мовлення, який використовується в літературі, де слово не лише інформує, а й здійснює естетичний вплив на читача.
В описі йдеться про ознаки предметета або особи, в даному тексті описаний чарівний кінь.

Вправа 246.
Тема : розповідь про втечу козака Мамая з темниці.
Ідея: велике бажання завжди може здійснитися.
Мур – кам’яна або цегляна загорожа навколо чогось або те саме, що стіна.
Шпаркий – швидкий , швидко переміщується у просторі, меткий, спритний.
План тексту.
1. Мамай у темниці.
2. Чарівне шило.
3. Малюнок оживає.
4. Втеча козака.
Яким я уявляю чарівного коня, виготовленого народними майстрами? Твір-опис. Твір-мініатюра.
      На малюнку я побачила чарівного коня, він виглядав красивим та добрим.
      Кінь був кольорового забарвлення, ніби ввібрав у себе всі квіткові барви. На голові мав два великих ока. Погляд його був лагідний до друзів та нещадний до ворогів. Два великі крила здіймали його до неба, тоді він ставав непоборним.
      Отакий він був, той чарівний кінь.

Опубліковано у Українська мова. Глазова О.. Додати до закладок постійне посилання.

Напишіть відгук

22222