§ 25 Орфоепія. Орфографія. “Українська мова” О.Глазова 5 клас 2013 р. ст. 138-139

Нагадаємо, що орфоепія – розділ науки про мову, що вивчає правильну вимову слів. Перевірити вимову слова можна за орфоепічним словником (словником правильної вимови слів).

Вправа 258.
Барвінок, батько, оленятко, вербичка, широчінь, лимон, календар, ведмідь, пір’ячко.
Олень (бо оле́нячий) , вербичка (бо ве́рби), широчінь (бо ши́рший) . Щоб перевірити правильність голосного звуку, треба змінити слово так, щоб на нього падав наголос.
За орфографічним словником можна перевірити написання таких слів: лимон, календар, ведмідь.

Вправа 259.
Обіцянка , перепустка, каталог, ворота, колесо, фартух, спина, донька, дочка, дрова, котрий, щедрота, листопад.

Вправа 260.
Б’ють його старі й малі у повітрі й на землі, він від цього не вмирає, тільки весело стрибає.
Землі (бо зе́млі), весело (бо весе́лка) – правило написання літер е, и , що позначають ненаголошені голосні в коренях слів.
Вмирає (бо вмира́є), стрибає (бо стриба́є) – правило літери е-и в коренях дієслів.
Його, цього – правило вживання буквосполучення йо, ьо.
Бють – правило вживання апострофа та правило вживання знаку м’якшення.
Відповідь до загадки – слово мяч [мйа́ч] – правило вживання апострофа.

Нагадаємо, що орфографія – це розділ науки про мову, що вивчає правила передачі усного мовлення на письмі.
Орфографічне правило – це чітка рекомендація для написання.
Написання, яке здійснюється на основі правил орфографії, називається орфограмою.
Букви, що пишуться певним правилом, називаються буквенними орфограмами.
Перелік основних буквенних орфограми:
– літери е, и , що позначають ненаголошені голосні в коренях слів;
– літера о-у, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів;
– літери о-а на позначення ненаголошених голосних у коренях слів;
– літери, що позначають приголосні, які уподібнюються;
– спрощення у групах приголосних;
– літери о-і, е-і, є-ї в коренях слів;
– літери и-і після ж,ч,ш,щ та г,к,х у коренях слів;
– літери и-і в словах іншомовного походження;
– буквосполучення -ться, -шся в дієсловах;
– буквосполучення йо, ьо;
– знак м’якшення;
– літери е-і в коренях дієслів;
– літери е-и в коренях дієслів;
– літери е-о після ж, ч, ш, щ та й;
– літера з у кінці префіксів роз-, без-;
– літери о-а в коренях дієслів;
– подвоєні літери;
– літери з-с у кінці префіксів з-(с-);
– літери е, и у префіксах пре-, при-.

Небуквенні орфограми :
– написання слів окремо;
– написання слів разом чи окремо;
– написання слів окремо або через дефіс;
– написання не зі словами;
– перенос слова з рядка в рядок;
– скорочення слова;
– велика літера та лапки у власних назвах;
– вживання апострофа.

Вправа 261.
Треба нахилиться, щоб з криниці води напитися. Свого гнізда не цурайся. Де ластівка не літає, а весною додому разом вертає. Як не знаєш броду, не лізь у воду. Посвоєму ліжку простягай ніжку.
Комп’ю́терна гра́мотність — оволодіння мінімальним набором знань і навичок роботи на персональному комп’ютері. Розглядається нині як вміння, таке ж необхідне, як і вміння читати й писати.

Опубліковано у Українська мова. Глазова О.. Додати до закладок постійне посилання.

Напишіть відгук

22222