§ 26 Уподібнення приголосних звуків. “Українська мова” О.Глазова 5 клас 2013 р. ст. 148-151

Нагадаємо, що дзвінкий приголосний [г] перед глухими приголосними оглушується і вимовляється , як парний йому глухий [х]: легко [ле́гхко], нігті [н’і́гхт’і]. Глухі приголосні перед дзвінкими звучать, як парні їм дзвінкі: боротьба [б о р о тд‘ б а&#x301]. Щоб привильно написати слово, треба змінити слово або підібрати до нього споріднене , щоб після сумнівного приголосного був голосний звук, тоді приголосний вимовляється чітко. Якщо перевірене слово дібрати неможливо, слід звернутися до орфографічного словника. Вправа 282. Боротьба [боротд‘ба́] – боротися, кігтик [к,і́гхтик] – кіготь, полегкість [поле́гхк,іст’] – легенько, дьогтю [д’о́гхт’у] – дьоготь, перемогти [перемогхти́] – перемегати. Вправа 283. Пізнать себе – то школа нелегка (бо леге́нький). Життя (бо жи́ти) мінливе , мов швидка(бо шви́дко) ріка. А десь на горизонті(бо згори́) двигтять(бо двиготі́ти) громи. Небо хмарне, вогке(бо воге́нький), наче з вати. Легкі(бо леге́нькі) тумани серпанками(бо се́рп) сонні долини вкривають(бо закри́ти). Багрець вечірньої(бо ве́чір) зорі палав, мигтів(бо миготі́ти), палахкотів. Сідати на легкий хліб – байдикувати. Гострити кігті – готуватись до боротьби. Вправа 284. Той, що чухає ведмедя, повинен мати залізні нігті [ніготь]. Далеко, та легко [легенько], а близько, то слизько. Праця – не ганьба, хоч і молотьба [молотити]. Покора і просьба [просити] стіну розбивають. Ложка дьогтю [дьоготь] зіпсує діжку меду. Вправа 285. Розплющив [роcпл’у́шчив] ранок очі сині. В небі хмарка пролітала, білий пух порозсипала [порос:ипа́ла]. Землю ластівка черкає розтривоженим[ростриво́женим] крилом. Безхатній [бесха́тн’ій] пес не спить, він нашорошив вухо. Нагадаємо, що дзвінкий приголосний [з] у префіксах роз-, без- перед наступним глухим приголосним може оглушуватися [рос]-, [бес]-. Шиплячі приголосні [ж],[ч],[ш],[дж] перед свистячими [з],[з’],[ц],[ц’],[c],[c:],[дз],[дз’] змінюються на відповідні їм свистячі: [ж] – [з],[з’] [ч] – [ц],[ц’] [ш] – [с],[с’] [дж] – [дз],[дз’]. Уподібнення відбувається при вимові дієслів на -ться – [ц:’а], – шся – [с:’а]. Вправа 286. Плановий – безплановий, славний – безславний, хребетний – безхребетний, слізний – безслізний, хмарний – безхмарний, платний – безплатний, шумний – безшумний. Вправа 287. Голодній лисичці курчатко сниться. У книжці кохайся – розуму набирайся. Молодому тепліше в сорочці, ніж старому в кожусі. Його і в діжці не влучиш. Мурашці роса – океан. Вправа 288. Подружка – подружці [по́друз’ц’і], книжка – книжці [кни́з’ц’і], сестричка – сестричці [сеистри́ц:’і], лисичка -лисичці [лиси́ц:і]. кішка – кішці [к,і́с’ц’і], кішечка – кішечці [к,і́шец:’і]. Вправа 289. І кожен росточок на гілочці грає зеленій. Довелося білочці гриб сушить на гілочці. Хто витре Дюймовочці сльози хустинкою голубою? Жупан – сорочці не пара. Жвавий, як рибка в річці. Нашій кішечці миші хвоста від’їли. Вправа 291. Слово до слова , то й зложиться мова. Де рибка, там вудку й закидай. На чужому коні не наїздишся, на чужому добрі не нахвалишся. Держися за гриву, бо за хвіст не вдержишся. Як топишся , то й за соломинку схопишся. Частка не з дієсловами пишеться окремо: не наїздишся, не нахвалишся, не вдержишся. Вправа 292. Крушімо зло в щоденній боротьбі. Гуде планета в буднях , як вокзал. Навчай грозьбою тільки тоді, коли не можна просьбою. Лелека у сорочці з полотна – немов косар. Усміхнеться дитятко в пелюшці. Картину можна назвати “Лелеки прилетіли”.

Опубліковано у Українська мова. Глазова О.. Додати до закладок постійне посилання.

Напишіть відгук

22222