§ 7 Додавання натуральних чисел. Властивості додавання (за підручником Мерзляк А.Г. та ін., 2013)

Нагадаємо, що рівність а+b=с називається додаванням, де
а,b – доданки,
с – сума.
Переставна властивість додавання: а+b=b+а ( від перестановки доданків сума не змінюється).
Сполучна властивість: (а+b)+с=а+(b+с) (при додаванні можна доданки міняти місцями та брати їх у дужки, тим самим визначаючи порядок обчислень).
Якщо один із двох доданків дорівнює нулю, тоді сума дорівнює другому доданку:
0+а=а
а+0=а

Вправа 171.
37+12=49(грн) заплатив за книжку Петрик.
37+49=88(грн) заплатили за книжку Михайлик та Петрик разом.
Відповідь:88 грн

Вправа 173.
1) (146+322)+178=(322+178)+146=500+146=646
2) 784+(179+116)=(784+116)+179=900+179=1079
3) 625+481+75+219=(625+75)+(481+219)=700+700=1400
4) 427+88+203+102=(427+203)+(88+102)=630+190=820

Вправа 175.
26+15=41 (шт) тістечок приготувала Червона Шапочка.
41+14=55(шт) ватрушок приготувала дівчинка.
26+41+55=122(шт) всього пиріжків, тістечок та ватрушок приготувала Червона Шапочка на день народження бабусі.
Відповідь:122 шт

Вправа 177
42+12=54 (км) відстань подолала група туристів за другий день.
42+54=96(км) відстань подолала група туристів за перші два дні разом.
96+4=100(км) відстань подолала група туристів за третій день.
54+96+100=250 (км) відстань подолала група туристів за три дні.
Відповідь:250 км.

Вправа 179.
1) (56+а)+14=а+(56+14)+а=а+70
2) 342+(b+58)= b+(342+58)=b+400
3) 805+х+195=х+(805+195)=х+1000
4) m+4563+1837=m+(4563+1837)=m+6400

Вправа 181.
Врахуємо, що 1год=60хв.
9год57хв+2год36хв=9год+57хв+2год+36хв=(9год+2год)+(37хв+36хв)=11год+60хв+13хв=11год+1год+13хв=12год13хв

Вправа 184.
1) другий доданок треба зменшити на 5.
2) другий доданок зменшити на 13.

Нагадаємо, що
1год=60хв
1хв=60с
1год=60·60=3600с
_________________________
1км=1000м
1м=10дм
1м=100см
1дм=10см
1дм=100мм
1см=10мм
__________________________
1т=1000кг
1т=10ц
1ц=100кг
1кг=1000г

Вправа 186.
1) 4дм6см+5дм8см=(4дм+5дм)+(6см+8см)=9дм+14см=9дм+10см+4см=9дм+1дм+4см=10дм4см
2) 8м5см+6м96см=(8м+6м)+(5см+96см)=14м+101см+14м+100см+1см=(14м+1м)+1см=14м1см
3) 12км29м+24км92м=(12км+24км)+(29м+92м)=36км+121м=36км121м
4) 2т4ц56кг+9т6ц48кг=(2т+9т)+(4ц+6ц)+(56кг+48кг)=11т+10ц+100кг=11т+11ц=11т+10ц+1ц=(11т+1т)+1ц=12т+1ц=12т1ц
5) 3год48хв+2год26хв=(3год+2год)+(48хв+26хв)=5год+74хв=5год+60хв+14хв=(5год+1год)+14хв=6год14хв
6) 25хв17с+7хв54с=(25хв+7хв)+(17с+54с)=32хв+71с=32хв+60с+21с=(32хв+1хв)+21с=33хв+21с=33хв21с

Вправа 188
1) 3625+8437=12062
2) 2643+57681=60624

Вправа 191
1) 2+4+6+…+100-1-3-5-…-99=10:2=50
2-1=1=2:2
2+4-1-3=2=4:2
2+4+6-1-3-5=3=6:2

2) 2+4+6+…+2000-1-3-5-…-2001=2000:2=1000
Порівняємо суму 2>1
2+4>1+3
2+4+6>1+3+5
Отже, порівняємо суми дією віднімання
2-1=1
2+4-1-3=2=4:2
2+4+6-1-3-5=3=6:2
2+4+6+8-1-3-5-7=4=8:2

Вправа 197.
36:4=9(км/год) швидксть велосипедиста на прямому шляху.
9+3=12(км/год) швидкість велосипедиста на зворотному шляху.
36:12=3(год) витратив велосипедист на зворотній шлях.
Відповідь: 3год

Опубліковано у Математика.Мерзляк А.Г. та ін., параграфи 5 - 8. Додати до закладок постійне посилання.

Напишіть відгук

22222