§ 8 Віднімання натуральних чисел (за підручником Мерзляк А.Г. та ін., 2013)

Нагадаємо, що в рівності а-b=c
число а називають зменшуваним, b- від’ємником, число с – різницею.
Якщо від’ємник дорівнює нулю, то різниця дорівнює зменшуваному: а-0=а
Якщо зменшуване і від’ємник рівні, тоді різниця дорівнює нулю: а-а=0

Вправа 201
35476-24839=10637
46002-28396=17606
60015-7428=52587
372894-216156=156738
38020301-18479563=19540738
537866285-496707539=

Вправа 203
1) 34725-28816=
2) 56289-16546=

Вправа 207
278-26=252(л) молока дала корова Зірочка у вересні.
278+252=530(л) молока дала корова за два місяці.
Відповідь: 530 л

Вправа 210
1) 84218-57134+34615=
2) (44516-17398)-(14259+12262)=
3) (6754+2853-1508)-(29006-27999)+5818=

Вправа 212
56-18=38 (ц) здав буряків Василь.
56+38=94(ц) здали буряків Петро та Василь разом.
94-28=66 (ц) здав буряків Микола.
56+38+66=160(ц) здали буряків хлопці разом.
Відповідь:160 ц

Вправа 214
53-15=38 (р) зловив рибок Карпов.
53+38=91 (р) зловили рибок Щукін та Карпов.
192-91=101 (р) зловив рибок Сомов.
Відповідь: 101 рибку

Вправа 216
365-246=119 (км) подолав Ємеля за третій день.
268-119=149 (км) подолав Ємеля за перший день.
246-149=97 (км) подолав Ємеля за другий день.
Відпоавдь: 149 км, 97 км, 119 км

Вправа 218
82-56=26 (м) моделей пароплавів є у Юрка.
26+12=38 (м) моделей літаків є в Юрка.
56-38=18 (м) моделей автомобілів є в Юрка.
Відповідь: 18 моделей автомобілів, 38 моделей літаків, 26 моделей пароплавів.

Вправа 220
6011-(1539-438)<5791-(2418-1336) 6011-1101<5791-1082 5901<4709 Відповідь: рівність є неправильною. Нагадаємо, що
1год=60хв
1хв=60с
1год=60·60=3600с
_________________________
1км=1000м
1м=10дм
1м=100см
1дм=10см
1дм=100мм
1см=10мм
__________________________
1т=1000кг
1т=10ц
1ц=100кг
1кг=1000г

Вправа 222
15год20хв-6год48хв=14год+1год+20хв-6год48хв=14год+60хв+20хв-6год48хв=14год80хв-6год48хв=8год32хв
Відповідь: 8год32хв

Вправа 224
1) 3дм2см-2дм6см=2дм+1дм+2см-2дм6см=2дм+10см+2см-2дм6см=2дм12см-2дм6см=6см
2) 54м18см-27м35см=53м+1м+18см-27м35см=53м+100см+18см-27м35см=53м+118см-27м35см=53м118см-27м35см=26м83см
3) 4км8м-1км19м=3км+1км+8м-1км19м=3км+1000м+8м-1км19м=3км1008м-1км19м=2км989м
4) 8т6ц25кг-4т8ц74кг=7т+1т+5ц+1ц+25кг-4т8ц74кг=7т+10ц+5ц+100кг+25кг-4т8ц74кг=7т15ц125кг-4т8ц74кг=3т7ц51кг
5) 16год26хв-9год52хв=15год+1год+26хв-9год52хв=15год+60хв+26хв-9год52хв=15год86хв-9год52хв=6год34хв
6) 10хв4с-5хв40с=9хв+1хв+4с-5хв40с=9хв+60с+4с-5хв40с=9хв+64с-5хв40с=4хв24с

Вправа 226
1) Нехай 13-1=12, тоді зменшуване збільшимо на 2, а різницю зменшимо на 12
15-х=0
х=15-0
х=15
15-1=14 від’ємник треба збільшити на 14

2) Нехай 20-8=12, тоді зменшуване збільшимо на 2, а різницю збільшимо на 6
22-х=18
х=22-18
х=4
8-4=4 від’ємник треба зменшити на 2

3) Нехай 13-1=12, тоді зменшуване збільшимо на 2, а різницю збільшимо на 2
15-х=14
х=15-14
х=1
1-1=0 від’ємник не змінювати

4) Якщо зменшуване збільшити на 2, тоді, щоб різниця не змінилася, від’ємник теж треба збільшити на 2.

Вправа 227
1) Нехай 30-18=12, тоді від’ємник зменшимо на 8, різницю збільшимо на 3
х-10=15
х=15+10
х=25
30-25=5 зменшуване треба зменшити на 5

2) Нехай 30-18=12, тоді від’ємник зменшимо на 8, різницю зменшимо на 5
х-10=7
х=7+10
х=17
30-17=13 зменшуване треба зменшити на 13

3) Нехай 30-18=12, тоді від’ємник зменшимо на 8, різницю зменшимо на 10
х-10=2
х=2+10
х=12
30-12=18 зменшуване треба зменшити на 18

4) Нехай 30-18=12, тоді від’ємник зменшимо на 8, різницю збільшимо на 8
х-10=20
х=20+10
х=30
Зменшуване не треба змінювати.

Вправа 229
1) 95673-8927=86746
2)84562-7816=76746

Вправа 231
20-5+9-14+7=17 (слив) було спочатку слив на тарілці.

Вправа 233
1спосіб
360:(13-7)·13=780(км) проїхав другий поїзд.
780-360=420(км) проїхав перший поїзд
2спосіб
360:(13-7)=60(км/год) швидкість поїздів.
60 ·13=780 (км) проїхав другий поїзд.
60 ·7 = 420 (км) проїхав перший поїзд.
Відповідь: 420км,780км

Нагадаємо,щоб від числа відняти суму двох доданків, можна від цього числа відняти один із доданків і потім від результату відняти другий доданок.
Щоб від суми двох доданків відняти число, можна відняти це число від одного з доданків (доданок має бути більшим від числа, котре ми віднімаємо), а потім до результату додати другий доданок.

Вправа 235
1) (176+343)-243=(343-243)+176=100+176=276
2) (684+915)-484=(684-484)+915=200+915=1015
3) 1287-(487+164)=(1287-487)+164=800-164=636
4) 971- (235+371)=(971-371)-235=600-235=365

Вправа 237
1) (а+546)-328=а+(546-328)=а-218
2) (с+961)-592=с+(961-592)=с+369
3)272-(125+у)=(272-125)-у=147-у
4) 925-(р+735)=925-735-р=190-р

Вправа 239
Нехай маємо двоцифрове число 6*, тоді між цифрами цього числа впишемо цифру 0, отримаємо трицифрове число 60*
60*-6*=540
Отримане трицифрове число на 540 більше за початкове двоцифрове число.

Вправа 240

Опубліковано у Математика.Мерзляк А.Г. та ін., параграфи 5 - 8. Додати до закладок постійне посилання.

Напишіть відгук

22222