§ 26 Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів (за підручником Мерзляк А.Г. та ін., 2013)

Нагадаємо, що у правильному дробі чисельник є меншим від знаменника (чисельник < знаменник). Усі правильні дроби є меншими від 1. Для неправильного дробу чисельник є більшим від знаменника або рівним знаменнику (чисельник ≥ знаменник). Усі неправильні дроби є більшими або рівними 1. Кожний неправильний дріб є більшим за будь-який правильний дріб. Із двох дробів з рівними знаменниками більший (менший) той дріб, у якого більший (менший) чисельник. Із двох дробів з рівними чисельниками більший (менший) той дріб, у якого менший (більший) знаменник. Число 1 можна представити будь-яким дробом , у якого чисельник дорівнює знаменнику.

Вправа 723
_1_       _2_       _3_       _4_       _5_       _6_       _7_       _8_       _9_
 11           11           11         11          11          11          11          11          11

Вправа 725.
_11_       _11_       _11_       _11_       _11_       _11_       _11_       _11_       _11_       _11_       _11_
   1             2              3             4               5              6              7              8            9                10           11

Вправа 727.
1)_16_  >  _9_
     23           23 

2)_29_  <  _31_
     58           58 

3)_17__  <  _21_
   100           100 

4)_17_  >  _17_
   40           45 

5)_9_  <  _9_
    4           2 

6)_3_  <  _3_
    98           94 

7)1  >  _11_
               14 

8)1  <  _28_
               25 

9)1  =  _68_
               68 

10)_22_  =  _4_
       22           4 

11)_27_  <  _28_
       28           27 

12)_7_  >  _57_
       6           59 

Вправа 729.
_1_       _3_       _6_       _7_       _9_       _17_
 20         20           20        20          20          20

Вправа 731.
Нагадаємо,що для правильного дробу чисельник є меншим від знаменника.
Знайдемо усі натуральні числа, що задовільняють нерівність х < 15 . Відповідь: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Вправа 733.
Нагадаємо , що для неправильного дробу знаменник є меншим від чисельника або рівним чисельнику.
Знайдемо усі натуральні числа, що задовільняють нерівність х ≤ 13 .
Відповідь: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Вправа 735.
18 : 9 · 20 = 40 (галушок) з’їдає на обід Петро.
40 – 18 =22 (галушки) з’їдає більше галушок за звичайну порцію
Відповідь: 22 галушки.

Вправа 737.
1) Нагадаємо , що із двох дробів з рівними знаменниками більший той дріб, у якого більший чисельник.
Тобто для чисельників має виконуватись нерівність 7 > х.
Відповідь: 1,2,3,4,5,6

2) Нагадаємо, що із двох дробів з рівними чисельниками більший той дріб, у якого менший знаменник.
Тобто для знаменників має виконуватись нерівність х < 11 . Відповідь: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Вправа 740.
Нагадаємо , що для неправильного дробу знаменник є меншим від чисельника або рівним чисельнику, тому складаємо нерівність
10 + 4b ≤ 42
4b ≤ 42 – 10
4b ≤ 32
b ≤ 32 : 4
b ≤ 8
Відповідь: 1,2,3,4,5,6,7,8

Вправа 742.
1)Дріб _а_ є неправильним, коли а ≥ 8
             8

Дріб _9_ є неправильним, коли а ≤ 9
           a
Тобто, 8 ≤ а ≤ 9
Відповідь: 8,9

2)Дріб _а_ є неправильним, коли а ≥ 10
             10

Дріб _15_ є неправильним, коли а ≤ 15
           a

Дріб _а_ є правильним, коли а < 13            13 Тобто, 10 ≤ а < 13 Відповідь: 10,11,12

Опубліковано у Математика.Мерзляк А.Г. та ін., параграфи 24 - 26. Додати до закладок постійне посилання.

Напишіть відгук

22222