Архів категорії: Математика.Мерзляк А.Г. та ін.

§ 31. Порівняння десяткових дробів (за підручником Мерзляк А.Г. та ін., 2013)

Нагадаємо, що будь-яке натуральне число можна подати у вигляді десяткового дробу, дробова частина якого дорівнює 0.Наприклад, 2  =  2,0 Звернемо особливо увагу, що запис дробової частини десяткового дробу містить стільки цифр, скільки нулів у записі знаменника відповідного звичайного дробу.Наприклад, 6__3__=6,003                                                                         1000 … Продовження

Опубліковано у Математика.Мерзляк А.Г. та ін., параграфи 30 - 32 | Залишіть коментар

§ 29 Мішані числа (за підручником Мерзляк А.Г. та ін., 2013)

   Нагадаємо, у мішане число можна перетворити неправильний дріб, чисельник якого не ділиться націло на знаменник.    Мішаний дріб складається з цілої частини (натуральне число) та дробової частини (правильний дріб).    Щоб отримати мішаний дріб, треба чисельник поділити на знаменник, отриману неповну частку … Продовження

Опубліковано у Математика.Мерзляк А.Г. та ін., параграфи 27 - 29 | Залишіть коментар

§ 28 Дроби і ділення натуральних чисел (за підручником Мерзляк А.Г. та ін., 2013)

Нагадаємо, що риску дробу можна розглядати як знак ділення, а запис _а_ читати “а поділити на b” .                 b Результат ділення двох натуральних чисел може бути натуральним або дробовим числом. Будь-яке натуральне число можна подати у вигляді дробу, де чисельником … Продовження

Опубліковано у Математика.Мерзляк А.Г. та ін., параграфи 27 - 29 | Залишіть коментар

§ 30 Десяткові дроби (за підручником Мерзляк А.Г. та ін., 2013)

Нагадаємо, що десяткове число складається з цілої та дробової частин,які відокремлюються комою. Будь-яке натуральне число можна подати у вигляді десяткового дробу, дробова частина якого дорівнює 0. Наприклад, 2  =  2,0 Звернемо особливо увагу, що запис дробової частини десяткового дробу містить стільки … Продовження

Опубліковано у Математика.Мерзляк А.Г. та ін., параграфи 30 - 32 | Залишіть коментар

§ 27 Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками (за підручником Мерзляк А.Г. та ін., 2013)

Нагадаємо, щоб знайти суму двох дробів з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники, а знаменник залишити той самий. Щоб знайти різницю двох дробів з однаковоми знаменниками, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник від’ємника, а знаменник залишити той самий. Вправа 747. … Продовження

Опубліковано у Математика.Мерзляк А.Г. та ін., параграфи 27 - 29 | Залишіть коментар

§ 26 Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів (за підручником Мерзляк А.Г. та ін., 2013)

Нагадаємо, що у правильному дробі чисельник є меншим від знаменника (чисельник < знаменник). Усі правильні дроби є меншими від 1. Для неправильного дробу чисельник є більшим від знаменника або рівним знаменнику (чисельник ≥ знаменник). Усі неправильні дроби є більшими або … Продовження

Опубліковано у Математика.Мерзляк А.Г. та ін., параграфи 24 - 26 | Залишіть коментар

§ 25 Уявлення про звичайні дроби (за підручником Мерзляк А.Г. та ін., 2013)

Нагадаємо правило знаходження дробу від числа: якщо ми маємо деяке число чогось, тоді щоб знайти його частину, виражену дробом, треба           число : знаменник · чисельник Правило знаходження числа за його дробом: якщо ми маємо деяке число, що вже становить частину … Продовження

Опубліковано у Математика.Мерзляк А.Г. та ін., параграфи 24 - 26 | Залишіть коментар

§ 24. Комбінаторні задачі (за підручником Мерзляк А.Г. та ін., 2013)

Нагадаємо, що у комбінаториці з елементів, треба записати всі варіанти так, щоб спочатку кожен елемент зустрівся з іншими, а потім аналогічно повторити для всіх елементів. Серед всіх утворених варіантів вибрати ті , що задовільняють умові задачі. Вправа 651. My down … Продовження

Опубліковано у Математика.Мерзляк А.Г. та ін., параграфи 24 - 26 | Залишіть коментар

§ 23. Об’єм прямокутного паралелепіпеда (за підручником Мерзляк А.Г. та ін., 2013)

Нагадаємо , що об’єм прямокутного паралелепіпеда обчислюється V = abh, де a -довжина основи, b -ширина основи, h -висота або V = Sh , де S – площа основи, h – висота Для куба об’єм обчислюється V = a³ , … Продовження

Опубліковано у Математика.Мерзляк А.Г. та ін., параграфи 21 - 23 | Залишіть коментар

§ 22. Прямокутний паралелепіпед. Піраміда (за підручником Мерзляк А.Г. та ін., 2013)

Нагадаємо , що прямокутний паралелепіпед має 12 ребер, 4 ребра попарно рівні. Прямокутний паралелепіпед має 6 граней – прямокутників, 2 грані попарно рівні. Площа прямокутного паралелепіпеда дорівнює сумі площ всіх його граней. Куб – прямокутний паралелепіпед, у якого довжина всіх … Продовження

Опубліковано у Математика.Мерзляк А.Г. та ін., параграфи 21 - 23 | Залишіть коментар